Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Muntlig midtveispresentasjon, muntlig sluttpresentasjon og skriftlig rapport.

Muntlig midtveispresentasjon av prosjekt

Muntlig sluttpresentasjon av prosjekt

Skriftlig rapport

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. okt. 2022 15:18