Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

4. desember

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 18. desember kl. 15:00

Innleveringsfrist: 18. desember kl. 19:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jun. 2022 13:03