Semesterside for IN3130 - Høst 2019

Full oversikt over pensum etc. ligger nå under "Pensum/læringskrav"

18. nov. 2019 16:40

I gruppetimen torsdag 21/11 blir det mulighet til spørsmål, og gruppelærer vil se på eksamen 2017 (bortsett fra oppgave 6 som er utenfor årets pensum).  Eksamenen ligger sammen med ukeoppgavene her.

14. nov. 2019 15:29

Eksamen 2018 gjennomgås torsdag 14. november, og foreleserne svarer på spørsmål.  Merk at oppgave 4 i eksamenen ikke er pensum i år.  Eksamensoppgavene ligger her (og blant ukeoppgavene).  Kl.16: Svarforslag til eksamen 2018 ligger nå også sammen med ukeoppgavene.

13. nov. 2019 14:58

Faglærere