Semesterside for IN3130 - Høst 2020

Dere vil ha tilgang til å bruke trykte og skrevne hjelpemidler under forberedelsene, slik vi har pleid i kurset. (Det ble ikke spesifisert fra instituttet.)

Men vi vil be dere legge vekk laptoper, telefoner, smartklokker etc. for å unngå at dere kommuniserer med andre under forberedelsene.

8. des. 2020 18:38

På eksamen vil dere få tildelt oppgaver som dekker flere deler av pensum. Før selve eksamineringen får hver av dere en halv time alene til å foreberede dere på å svare på oppgavene dere har fått.

Sørg for at du har kladdeark å skrive på under forberedelsen. Ta med disse arkene inn på eksamen. Ikke vær redd for å ha skrevet noe galt/dumt på disse arkene, vi tar bare hensyn til det du selv presenterer for oss. Og ikke bruk tid på skrive ned masse detaljer. Stikkord og hovedpunkter du kan bruke til å prate rundt er nyttig. 

Forøvrig kan vi under eksamineringen også stille spørsmål ut over de som dere har fått til til å forberede svar på.

8. des. 2020 11:02

Under følger timeplan for muntlig eksamen i IN3130. De som har bestått alle obliger har blitt satt opp. Hvis du ikke er satt opp men mener du burde være det, ta kontakt på studieinfo@ifi.uio.no 

Oppmøtested blir ettersendt i løpet av 8.des

Timeplan IN3130

9th of Dec

Time-preparation room

Time- Exam room

Johannes Broch-Due

09:00 - 9:30

9.30 - 10:00

Dawit Adisu Chala

9:...

7. des. 2020 14:15

Faglærere

  • Stein Krogdahl
  • Petter Kristiansen (pettkr@ifi.uio.no)
  • GRUPPELÆRER: William Ho (willh@ifi.uio.no)
  • OBLIGRETTER: Mattias Xu (mattiasx@ifi.uio.no)