Beskjeder - Side 2

Publisert 12. aug. 2020 16:42

I år har vi valgt å anbefale en bok som er tilgjengelig til gratis nedlasting via universitetets avtale med Springer Link: "Digital Signal Processing, Theory and Practice" av K. Deergha Rao, M.N.S. Swamy.

Se under Pensum/læringskrav for en direktlenke til Springer Link.

Publisert 10. aug. 2020 10:48

Grunnet Korona-restriksjoner og kapasitet i forelesningssalene, så deler vi opp kursintroduksjonen i to puljer:

  1. Vi ber pulje 1 (alle med oddetalls-dag i sin fødselsdato - de som er født 1., 3., 5., ... 31. i en måned) om å møte til første time mandag 17. august kl 14.15.
  2. Vi ber pulje 2 (alle med partalls-dag i sin fødselsdato - de som er født 2., 4., 6., ... 30. i en måned) om å møte til første time mandag 17. august kl 15.15.

Forelesningen skjer i Ole-Johan Dahls hus, Seminarrom Caml.

I denne timen vil vi gå gjennom hvordan kurset gjennomføres, gi en introduksjon til signalbehandling og applikasjoner, samt si noe om hvilke forventninger vi har til studentene på kurset.

Velkommen - vi gleder oss!

Vennlig hilsen / Andreas og Peter