Godkjent-lister til obligatorisk oppgave & ukesoppgaver registrert

Nå har vi registrert alle godkjente studenter i årets obligatoriske opplegg (ukesoppgaver + prosjektoppgave), og dette er sendt videre til instituttadministrasjonen som setter opp tidsplan til muntlig eksamen. Registreringene er også synlig i Devilry.
Ta kontakt med foreleserne så snart som mulig om du finner noe i Devilry som ikke stemmer for deg med tanke på å være godkjent for å gå opp til eksamen.

Publisert 30. nov. 2020 15:55 - Sist endret 30. nov. 2020 15:55