Obligatorisk oppgave/prosjekt

Den obligatoriske oppgaven for kurset finner dere her. Det skal være en individuell levering.

En Matlab-fil med de to filtrene h1 og h2 i oppgaven finner dere her.

Matlab-funksjonen for NMO-korreksjon finner dere her.

Excel-filen som skal fylles ut og leveres i tillegg til besvarelsen finner dere her.

Det anbefales å løse oppgaven med Matlab (eller i Python).

Datasettet til oppgaven finner dere her. Det er laget ett datasett for hver student som er oppmeldt i kurset. Velg datasettet med samme navn som ditt brukernavn. Send en epost dersom du ikke finner ditt datasett.

Innleveringsfrist er onsdag 7. oktober, kl. 23:59. Oppgaven skal leveres i Devilry.

Publisert 23. sep. 2020 10:01 - Sist endret 23. sep. 2020 10:01