Oppdatert pensum-dokument

Vi har gjort noen oppdateringer i pensum-dokumentet - see PDF:en dere finner under Pensum/læringskrav.
[Det kan hende at vi gjør noen mindre rettinger også senere - legger i så fall ut beskjed.]

Publisert 17. nov. 2020 16:05 - Sist endret 17. nov. 2020 16:15