Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. november

Eksamensordning

Avsluttende muntlig eksamen.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til første eksamensdag.

Tid: 14. desember kl. 09:00.

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til andre eksamensdag.

Tid: 15. desember kl. 09:00.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen for kandidater som er trukket ut til tredje eksamensdag.

Tid: 16. desember kl. 09:00.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2022 14:30