Pensum/læringskrav

Pensum defineres av forelesningene og gruppetimene og består av forelesningsnotatene, oppgavesettene, oppgaveregningene og annet materiale som blir tilgjengelig på nettsidene i løpet av semesteret. Det er altså ingen lærebok, men for de som er interessert kan følgende anbefales som ekstralitteratur:

Alle forelesninger.

Lærebok:

Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks (5th edition), 2010. Prentice Hall International Edition. ISBN: 0132126958.

 

James F. Kurose, Keith W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach (6th edition), 2012. Pearson. ISBN: 0132856204.

 

Behrouz Forouzan: Data Communications and Networking, 2012. ISBN: 978-0073376226

 

Michael Welzl: "Network Congestion Control: Managing Internet Traffic", John Wiley & Sons, July 2005, 282 pages. ISBN 0-470-02528-X

 

Ali Dashti et al: Streaming Media Server Design, 2003. Prentice Hall. ISBN: 0130670383.

 

Routing vektøy "irvtool"

 

Publisert 21. juni 2019 15:19 - Sist endret 21. juni 2019 15:19