Exam paper 2020

English version

Norwegian version

En skrivefeil i den norske utgaven side 5 er nå rettet opp:

Tilstand 3: Systemet sjekker saldoen på reisekortet. Hvis saldoen er mer enn eller lik kostnaden for turen, reduseres saldoen med tilsvarende beløp. Systemet går deretter til tilstand 4. Hvis saldoen er mindre enn det turen koster, går systemet til tilstand 5

Publisert 22. mai 2020 17:44 - Sist endret 22. mai 2020 17:57