Exam

Sted: Seminarrom Eta og  Seminarrom Epsilon (de som er angitt øverst i hver tidsslot skal til Seminarrom Eta, mens de andre da går til Seminarrom Epsilon).Tidspunkt for den enkelte kandidat (det holder at dere møter til angitt tidspunkt)

Oral exam time: 6 June, 2019

Tidspunkt Kandidat

kl. 9.00

kl. 9.00

Kristjon Ciko

Teodor Spæren

kl. 9.45

kl. 9.45

Alve Vreim Elde 

Per Christian Pedersen

kl. 10.30

kl. 10.30

Magnus Fure

Haakon Bakker

kl. 11.15

kl. 11.15

Namrah Azam

Hweiming Chung

kl. 12.30

kl. 12.30

Bjørn Ivar Teigen

Gøte Strindler

kl. 13.15

kl. 13.15

Henning P. Tandberg

Miriam K. Berntsen

kl. 14.00

kl. 14.00

Mattis Bratland

Ugur Bayram

kl. 14.45

kl. 14.45

Peder Harald Ottho  

Øyvind Faxvaag Volden

kl. 15.30

kl. 15.30

Øyvind A. Bjørhus

Kangeyan Illavalagah

kl. 16.15

kl. 16.15

Hans Henrik Sande

Min Zhang

kl.17.00

Gard Olsen