Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. november

Eksamensordning

3 hjemmeeksamener.

Første hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 16. september kl. 12:00

Innleveringsfrist: 24. september kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 1. november kl. 10:00

Innleveringsfrist: 12. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Tredje hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 28. november kl. 09:00

Innleveringsfrist: 3. desember kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. jun. 2022 18:44