IN5230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Tettere integrasjon, mindre størrelser, høyere frekvenser og mer elektronikk fører til at elektrisk støy er en voksende utfordring for all elektronikkonstruksjon. Emnet dekker koblingsstøy (interferens) og komponentstøy (intern egenstøy). Emnet omfatter både analog og digital kretskonstruksjon fra integrert kretskonstruksjonsnivå til kretskort og valg av kabler og strømforsyning.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet vil du:

  • ut fra målinger kunne anslå sannsynlig type støykilde
  • kjenne til støykilder i forskjellige typer komponenter
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene til forskjellige vanlige kretsarkitekturer
  • kunne analysere og vurdere støyegenskapene ved utlegg av integrerte kretser og kretskort.
  • kjenne til støyegenskaper til vanlige kabler og strømforsyninger.
  • kjenne til de vanligste EMC standarder

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver, INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt), INF3410 – Analog mikroelektronikk (nedlagt) og INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt)

Overlappende emner

Undervisning

To timer forelesning per uke. I tillegg enkelte uker med 1-2 timer med øvelser, labforberedelse osv.

Fire obligatoriske øvelser som delvis består av simuleringsoppgaver som kan gjøres på private pc-er og delvis laboppgaver som utføres på målelab. Alle øvelser må godkjennes.

Obligatorisk oppmøte første forelesning hvis ikke annet er avtalt med foreleser.

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avhengig av antall påmeldte. Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (videreført)INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (videreført)IN9230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. nov. 2022 00:22:34

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)