Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emner gir en innføring i teorien bak sentrale maskinlæringsalgoritmer som brukes i bildeanalyse. Videre beskrives utvalgte metoder og verktøy for dyp læring.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet:

  • har du god kunnskap om hvordan nevrale nett er bygget opp og hvordan backpropagation fungerer
  • har du god kunnskap om hvordan et nett trenes i praksis, og hvordan treningsprosessen kan overvåkes
  • kjenner du de sentrale matematiske metodene brukt i algoritmene
  • kjenner du ulike nettverksarkitekturer og i hvilke sammenhenger de er egnet
  • har du kunnskap om overtrening, generalisering, ogvalidering og hvordan best mulig generalisering kan oppnås
  • vet du hvordan konvolusjonsnettverk virker og hvordan disse kan tilpasses ulike formål.
  • har du grunnleggende kunnskap i temaer somunsupervised learning, recurrent networks, og reinforcement learning.
  • har du erfaring i å bruke verktøy for dyp læring som f.eks. Tensorflow

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1110/MAT1120

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer seminargrupper hver uke.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen eller muntlig eksamen avhengig av antall oppmeldte.

Alle obligatoriske øvelser må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF5860 – Maskinlæring for bildeanalyse (videreført)INF9860 – Maskinlæring for bildeanalyse (videreført)IN9400 – Maskinlæring for bildeanalyse

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)