INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Om økonomiske sammenhenger - hvordan tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester påvirker pris og produksjon, basert på modeller av menneskelig og organisatorisk adferd. En innføring i pengesiden av økonomien - hvordan renter, avkastningskrav og finansielle forventninger påvirker bedrifter og enkeltpersoners adferd. Om hvordan bedrifter redegjør for sin virksomhet og bruker regnskapsdata for kommunikasjon og analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1800:

  • har du kjennskap til grunnleggende økonomisk og finansiell teori, herunder mikroøkonomiske modeller for bedrifters tilpasning til en konkurranseutsatt marked
  • har du kunnskap om de matematiske modellene for prisdannelse, tilbud og etterspørsel i ulike markeder
  • har du kunnskap om forskjellen på investerings- og lånefinansiering
  • behersker du nåverdiberegninger og grunnleggende investeringskalkyler
  • kan du utforme en analyse av en teknologibedrifts investerings- og finansieringsbehov
  • kan du lese og forstå et årsregnskap og gjøre en likviditetsanalyse for et teknologiselskap

Opptak til emnet

Emnet er adgangsbegrenset med maksimalt 70 plasser. Studenter med studierett på følgende studieprogram kan søke plass på emnet: Informatikk:digital, økonomi og ledelse, Informatikk:design, bruk, interaksjon, Informatikk:programmering og systemarkitektur, Informatikk:robotikk og intelligente systemer og Informatikk: språkteknologi.

Studenter får plass på emnet etter følgende rangeringsregler:

  1. Studenter med opptak til Informatikk: digital økonomi og ledelse (bachelor) er garantert plass på emnet.

  2. Studenter med opptak på bachelorprogrammene: Informatikk: design, bruk, interaksjon (bachelor)Informatikk: programmering og systemarkitektur (bachelor)Informatikk: robotikk og intelligente systemer (bachelor) og Informatikk: språkteknologi (bachelor). Intern rangering etter gjeldende rangeringsregler.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning og to timer gruppeundervisning hver uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Alle trykte og skrevne. Studentene anbefales veldig sterkt å ha med seg kalkulator på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2022 02:24:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk