INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet lærer du hvordan kunder skapes og betjenes. Hva kunden ønsker, utforming av produkter og tjenester tilpasset dette, og kommunikasjon om det som tilbys til kunder og andre interessenter - samt hvordan forholde seg til kortsiktig og langsiktig lønnsomhet i markeder. Spesiell oppmerksomhet er viet informasjonsøkonomi - hvordan kjøp og salg av informasjonsvarer - som data og programvare - skiller seg fra fysiske varer og tjenester, samt hvordan bedriften kan styre forholdet mellom produktutvikling og markedsføring ved å tilpasse kundekrav og teknologiske muligheter i en dialog.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1810:

  • har du kjennskap til markedsføring som fag og utgangspunkt for produktutvikling
  • har du kunnskap om markedsplaner og hvordan de bygges
  • har du kunnskap om lønnsomhetsanalyser, markedsundersøkelser og ulike former for segmentering
  • har du kunnskap om prissetting og markedsmodeller for informasjonsprodukter
  • kan du vurdere tekniske muligheter ut fra et markedsperspektiv

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til studenter som er tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Overlappende emner

Dette emnet kan overlappe mot andre emner ved Universitetet i Oslo.

Undervisning

Fire timer forelesning og inntil to timer gruppeundervisning hver uke.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Prosjektoppgave og avsluttende fire timers individuell digital eksamen. Ingen tillatte hjelpemidler.

Prosjektoppgaven skal gjøres i grupper som skal bestå av inntil 4 studenter og teller 60 % av sluttkarakteren. 4 timers avsluttende individuell eksamen som teller 40 % av sluttkarakteren. Begge deler må være bestått samme semester.

For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske oppgaver i emnet være godkjent.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk