Beskjeder

Publisert 10. mai 2019 06:41

Hei,

Vi møtes for eksamensforberedelse og gjennomgang av prøveeksamen.

Vi sees,

Asle

Publisert 4. mai 2019 19:34

Vi går gjennom temaene som er sentrale i faget og deler ut prøveeksamen.

Publisert 26. apr. 2019 08:02

Hei,

Fredag denne uken starter vi med plenumsveiledning og arbeid med prosjektoppgaven. Det blir så gjesteforelesning med Eirik Norman Hanse på fremtidens markedsføring kl. 10:15. Vi sees.

Asle

Publisert 9. apr. 2019 09:31

Hei,

Vi møtes for plenums- og gruppeveiledning på prosjektoppgaven. Vi sees.

Mvh Asle

Publisert 1. apr. 2019 10:24

Hei,

Denne økten er satt av til å se på hvordan vi kan kommunisere høyteknologi til målgruppene markedet.

Mvh Asle

Publisert 25. mars 2019 10:58

Hei,

Denne uken ser vi på prissetting i høyteknologimarkedet. Vi diskutererer pris som konkurransevirkemiddel opp mot prosjektoppgaven.

Vi sees,

Asle

Publisert 19. mars 2019 17:09

Vi jobber videre med de fire konkurransevirkemidlene og denne økten er satt av til å se på distribusjonskanaler og supply chain management i høyteknologi markedet. Vi sees, Asle

Publisert 12. mars 2019 08:39

Hei,

Denne uken setter vi av til å komme godt i gang med prosjektoppgaven. Dere presenterer teknologibedrift og produkt som dere har valgt som utgangspunkt for prosjektoppgaven. Vi diskuterer og gir hverandre tilbakemelding.

Vi sees,

Asle

Publisert 7. mars 2019 19:50

Hei,

Vi innleder med å se på prosjektoppgaven. Diskuterer oppgavene og forventninger. Resten av tiden jobber vi med obligatorisk oppgave 2 og/eller prosjektoppgaven.

Vi sees,

Asle

Publisert 25. feb. 2019 15:10

Hei,

Denne uken skal vi begynne å se på markedsaktivitetene for en høyteknologibedrift og vi starter med produkt.

Mvh Asle

Publisert 19. feb. 2019 13:25

Hei,

Denne uken skal vi gå litt dypere inn på beskrivelse og analyse av høyteknologikundene. Mot slutten av timen ser vi på obligatorisk oppgave 2. Vi sees!

Mvh Asle

Publisert 12. feb. 2019 06:05

Hei, denne uken skal vi se på et utvalg av markedsundersøkelser for høyteknologibedrifter. Obligatoriske oppgave 2 deles også ut. Vi sees, Asle

Publisert 8. feb. 2019 14:29

Presentasjonen om SAP Next-Gen Norway ligger nå ute i timeplanen. Henvis gjerne til Sanna Diana Tomren om dere velger å søke - lykke til!

Asle

Publisert 21. jan. 2019 08:15

Hei,

Denne uken skal vi se på temaene strategisk markedsplanlegging og karakteristiske trekk ved høyteknologibedrifter. Disse temaene er relevant for obligatorisk oppgave 1 som deles ut fredag 25 januar. Husk også gruppetimer mandag 21 januar 14:15-16:00. Ha en fin uke!

Vi sees,

Asle

Publisert 17. jan. 2019 19:20

Hei,

Håper du er klar for et nytt semester og nytt fag. Faget Marked, Markedsføring og Produktutvikling fokuserer på hvordan markedsføringsfunksjonen i en bedrift er involvert i innovasjonsprossesser av høyteknologi. Du kan se frem til et spennende ut lærerikt fag!

Vi sees,

Asle