Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser, prosjektoppgave i gruppe og avsluttende skriftlig eksamen.

Prosjektoppgave

Eksamenssystem:

Devilry

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 12. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3C

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. aug. 2022 03:46