Semesterside for INEC1810 - Vår 2020

Hei,

Her kommer noen presiseringer av formelle krav knyttet til eksamensbesvarelsen i INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling:

Kildehenvisninger: Husk du skal alltid oppgi kilde når du henviser til noe, siterer fra en tekst eller forfatter, eller bruker indirekte sitater (parafraser). Du trenger ikke å oppgi kilder dersom du skriver noe som er allment kjent og akseptert. Referansestilen du skal bruke er Harvard -http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/harvard/

Omfang: Det er vanskelig å si eksakt omfanget av besvarelsen fordi vi er litt ulike med hensyn til hvordan vi formulerer oss - noen bruker flere ord for å si det samme som andre kan få skrevet på et par linjer. Men en indikasjon kan være mellom 400-600 ord per oppgave.

Ønsker dere lykke til med oppgave...

9. juni 2020 20:40

Hei,

Vi møtes på Zoom for eksamensforberedelse og gjennomgang av prøveeksamen kl. 14:00 i dag mandag 11 mai. Invitasjon blir lagt ut på Facebookgruppen.

Vi sees,

Asle

11. mai 2020 09:02

Hei,

Vi går gjennom temaene som er sentrale i faget og deler ut prøveeksamen. La oss starte økten kl. 13:15 på Zoom. Invitasjon blir lagt ut på Facebook gruppen vår.

Vi sees,

Asle

4. mai 2020 10:04