Semesterside for INEC1831 - Vår 2021

Hei alle og gratulerer med vel gjennomført eksamen! Det var spennende, interessant og ikke minst gøy å lese prosjektoppgavene dere skrev. På muntlig eksamen holdt samtlige tiden og dere hadde plukket opp tips og vink fra presentasjonsteknikkøkten vi hadde - bra jobba! DN syntes det var veldig lærerikt og spennende å være med på muntlig eksamen - og sa at de hadde trua på fremtiden etter deres presentasjoner :)

Jeg vil takke for et annerledes og spennende semester. Selv om jeg fikk møtt de færreste av dere ansikt til ansikt, opplever jeg at vi ble litt kjent gjennom Zoomland. Det har vært fint å være foreleseren deres - og jeg håper jeg har klart å vise at strategifaget både er viktig og spennende.

Jeg ønsker dere alle lykke til videre og håper dere får en fin sommer når ferien kommer.

/Lene

18. mai 2021 11:17

Nå er oppsettet for muntlig eksamen klart (se nedenfor for når du skal inn). Dersom tidspunktet ikke passer kan dere bytte internt, men det må være et annet tidspunkt på den samme dagen som du er satt opp. Send informasjon om eventuelle bytter så snart som mulig på epost til Lene lenpe@ifi.uio.no og senest innen mandag klokka 0800.

Du blir satt i venterom og slippes inn i Zoomrommet når det er klart. Til stede på muntlig er faglærer Lene Pettersen, ekstern sensor Hans Erik Næss fra Høyskolen Kristiania og en fra DN. På mandag vil Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk, DN, delta. På tirsdag frem til lunsj vil Julie Lundgren, strategi- og produktdirektør, DN, delta. Etter lunsj og på onsdag vil Ingrid Indseth, produktsjef DN, være med på muntlig.

Dere har som kjent ti minutter til presentasjon av deres strategiske råd, etterfulgt av fem...

7. mai 2021 08:44

Du kan velge mellom to problemstillinger som du skal presentere på muntlig eksamen:

Enten:

1) Presenter de strategiske mulighetene til DN i tiden fremover der målet er å være leserens digitale førstevalg og hennes foretrukne abonnement. Hvilke strategiske råd vil du gi DN for å øke inntjeningen, innovere sine produkter og tjenester og for å tiltrekke seg flere fra den yngre målgruppen? Hvordan kan DN bruke teknologi for å lykkes med dette? Presenter dine strategiske råd med utgangspunkt i de du har formulert i prosjektoppgaven og pensum.

Eller:

2) Hvilke strategiske råd vil du gi DN for bruk av teknologi, data og kunstig intelligens til å bygge fellesskap med algoritmer? Fellesskap i form av en kombinasjon av å A) gi brukeren relevant innhold (det hun har fortrukket tidligere) og B) innhold av mer p...

3. mai 2021 08:54