Oppsett for muntlig eksamen

Nå er oppsettet for muntlig eksamen klart (se nedenfor for når du skal inn). Dersom tidspunktet ikke passer kan dere bytte internt, men det må være et annet tidspunkt på den samme dagen som du er satt opp. Send informasjon om eventuelle bytter så snart som mulig på epost til Lene lenpe@ifi.uio.no og senest innen mandag klokka 0800.

Du blir satt i venterom og slippes inn i Zoomrommet når det er klart. Til stede på muntlig er faglærer Lene Pettersen, ekstern sensor Hans Erik Næss fra Høyskolen Kristiania og en fra DN. På mandag vil Ingeborg Volan, redaktør for publisering og visuell journalistikk, DN, delta. På tirsdag frem til lunsj vil Julie Lundgren, strategi- og produktdirektør, DN, delta. Etter lunsj og på onsdag vil Ingrid Indseth, produktsjef DN, være med på muntlig.

Dere har som kjent ti minutter til presentasjon av deres strategiske råd, etterfulgt av fem minutter til eventuelle spørsmål fra sensor og faglærer. Spørsmålene kan være knyttet til presentasjonen, prosjektoppgaven deres eller pensum som er relevant for dine råd og temaet du presenterer. Dersom tid kan DN kommentere dine strategiske råd. Som nevnt har ikke DN noe som helst innflytelse på karakteren som settes.

Karakterene for skriftlig og muntlig eksamen vil publiseres når alle har avlagt muntlig. Eksakt tidspunkt for når sensur publiseres er litt usikkert, men antakeligvis ikke mange dagene etter at siste muntlig eksamen er avlagt.

Lykke til!

Muntlig eksamen mandag 10. mai vil gjennomføres her:  https://uio.zoom.us/j/64533664492

Meeting ID: 645 3366 4492

Mandag 10. mai

Kandidatnr.

09:00-09:15

2

09:20-09:35

5

09:40-09:55

29

10:00-10:15

30

10:20-10:35

40

10:50-11:05

37

11:10-11:25

41

11:30-11:45

19

12:20-12:35

15

12:40-12:55

36

13:00-13:15

21

13:20-13:35

33

13:40-13:55

49

14:10-14:25

38

14:30-14:45

17

14:50-15:05

25

15:10-15:25

53

15:30-15:45

14

Muntlig eksamen tirsdag 11. mai vil gjennomføres her: https://uio.zoom.us/j/69118575125

Meeting ID: 691 1857 5125

Tirsdag 11. mai

Kandidatnr.

09:00-09:15

22

09:20-09:35

4

10:00-10:15

18

10:20-10:35

24

10:50-11:05

27

11:10-11:25

28

11:30-11:45

51

12:20-12:35

12

12:40-12:55

39

13:00-13:15

10

13:20-13:35

31

13:40-13:55

55

14:10-14:25

6

14:30-14:45

26

14:50-15:05

43

15:10-15:25

56

Muntlig eksamen onsdag 12. mai vil gjennomføres her:  https://uio.zoom.us/j/65186453164

Meeting ID: 651 8645 3164

Onsdag 12. mai

 Kandidatnr.             

09:00-09:15

11

09:20-09:35

54

09:40-09:55

42

10:00-10:15

44

10:20-10:35

45

10:50-11:05

52

11:10-11:25

58

11:30-11:45

60

11:50-12:05 9
Publisert 7. mai 2021 08:44 - Sist endret 11. mai 2021 15:37