Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og oppmøte til undervisning, gruppeprosjektoppgave og individuell muntlig presentasjon.

Fremmøte til undervisning og obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Gruppeprosjektoppgave

Utlevering av oppgaven: 22. mars kl. 14:00

Innleveringsfrist: 19. april kl. 23:59

Individuell muntlig presentasjon

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til første eksamensdag

Tid: 10. mai kl. 08:30 (7 timer).

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til andre eksamensdag

Tid: 11. mai kl. 08:30 (7 timer).

Individuell muntlig presentasjon for kandidater som er satt opp til tredje eksamensdag

Tid: 12. mai kl. 08:30 (7 timer).

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 09:09