INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En første innføring i objektorientert programmering i Java og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av arrayer og andre typer tabeller, kommunikasjon med bruker og filhåndtering. Flere sentrale mekanismer i objektorientert programmering vil bli gjennomgått, inkludert bruk av klasser, objekter og referanser. Samspill mellom objekter av noen få klasser. Bruk av Javas klassebibliotek. Modellering i UML av små systemer (klassediagrammer). Konsekvenser av IKT. Personvern.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt INF1000

  • kan du skrive små til middels store programmer oppdelt i klasser.
  • har du grunnleggende ferdigheter i objektorientering i Java med klasser, metoder, objekter og pekere.
  • kan du lage programskisser med enkle UML klasse- og objekt-diagrammer.
  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon og lagring av data på disk.
  • kan du bruke enkle deler av Javas klassebibliotek.
  • kan du finne og rette feil i egne programmer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 4 timer øving med hjelpelærer (2 timer terminalstue/2 timer klasserom) hver uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Dette emnet har digital eksamen. 4 timers skriftlig eksamen. Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om annet eksamensspråk sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF1001 – Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering, INF1100 – Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser,  IN101, IN105 og INF101,

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de først fire ukene.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Emnet ble undervist siste gang høsten 2016. INF1000 erstattes av IN1000 fra høsten 2017. Obliger kan ikke videreføres til IN1000.

Eksamen

Hver høst

Eksamen siste gang høst 2017 og høst 2018 for de som har alle obliger godkjent fra før.

Undervisningsspråk

Norsk