Studier: Emner: INF1000: Grupper

�vingsgrupper i INF1000

Gruppe

Gruppel�rer

Brukernavn

E-post

1

Anne Christine Str�msnes Landro

aclandro

inf1000-1@ifi.uio.no

2

Christian Kringstad Kielland

christkk

inf1000-2@ifi.uio.no

3

Gustav Magnus Vikstr�m

gustavv

inf1000-3@ifi.uio.noRedaksjon: Studieadministrasjonen, studadm@ifi.uio.no
Dokument opprettet:23.01.06, endret: 23.01.2006
Administrer dette dokumentet