Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Institutt for informatikk (Ifi)

Besøksadresse: 
Ole Johan Dahls hus, 4. etasje, Gaustadalléen 23 D

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:00-15:00

Postadresse: 
Postboks 1080, Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 24 10
Faks: 22 85 24 01
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/ifi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Anja Bråthen Kristoffersen  (kontaktinformasjon)  
Are Magnus Bruaset  (kontaktinformasjon)   a.m.bruaset@simula.no
Publisert 25. okt. 2005 02:02 - Sist endret 19. nov. 2012 14:31