Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Om de obligatoriske oppgavene

 

INF1010 har fire obligatoriske oppgaver. Alle de fire obligatoriske oppgavene må bestås for å kunne gå opp til eksamen. Obligatoriske oppgaver i INF1010 skal løses individuelt. Før du leverer første obligatoriske oppgave skal du ha lest og forstått følgende retningslinjer:

Norsk versjon = http://www.mn.uio.no/ifi/studier/admin/obliger/

Engelsk versjon = http://www.uio.no/english/studies/admin/examinations/cheating/
 

Ifis reglement for obligatoriske oppgaver

 

Studenter som har obligatorisk oppgave nr 1 godkjent fra før, kan få fritak fra å levere oblig 1 dette semesteret.

 

De øvrige oppgavene må leveres. (Gjelder ikke hvis du har alle godkjent fra tidligere, se reglementet ovenfor).

Har du alle godkjent fra tidligere, anbefales å ta kontakt med studadm for å få bekreftet at dette er registrert. Lærerne har

ikke oversikt over dette og skal ikke føre tidligere godkjente obliger inn i årets godkjenningslister.