Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.