Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Sensuren er ferdig

Tilgjengelig i StudWeb i løpet av dagen.

Det var 390 besvarelser. Av disse bestod 305. 85 fikk F. Det gir en strykprosent på 21,8. (vil bli noe høyere når møtt, ikke levert regnes inn). Blant de 305 som fikk E eller bedre var fordelingen:

karakter      antall             % av 305
A 41 13,4
B 58 19,0
C 95 31,2
D 68 22,3
E 43 14,1

 

Publisert 25. juni 2015 10:20 - Sist endret 25. juni 2015 10:31