Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Pensum/læringskrav

Endelig pensum (27. mars  2015):

Pensum er det som gjennomgås på forelesningene:

Opptak (evt. lysark) fra forelesningene, se Detaljert undervisningsplan.

Disse notatetene er pensum i INF1010:

Stein Gjessing: Litt om datastrukturer i Java, 2012, Notat.

Stein Gjessing: Enkle generiske klasser i Java, 2013. Notat.

Stein Gjessing: Grensesnitt i Java, 2014. Notat.

Stein Michael Storleer: Lenkelister og beholdere av lenkelister, 2014. Notat.

NB! Læringskravet i INF1010 er ikke først og fremst å kunne et pensum, men å kunne lage programmer (rimelig raskt) ved å bruke programmeringsteknikker som innøves i de forskjellige studieaktivitetene. Det er viktig å vite at man ikke kan lese seg til å nå dette målet. De fleste temaer finnes i læreboka fra INF1000:

Cay Horstmann: BIG JAVA Late Objects:

Kapittel 1 - 7 (fra INF1000)

Kapittel 7.4

Kapittel 8 er kjernepensum fra INF1000.

Videre er følgende kapitler kjernepensum:

Kapittel 9, 10.1 - 10.3, 13.1- 13.3, 13.5, 16.1, 18 og 20.

Resten av kapitlene 10 - 18 er kursorisk pensum.

 

Tidligere brukte vi boka:

A.Brunland, K. Hegna, O.C. Lingjærde, A. Maus: Rett på Java, 3. utgave, Universitetsforlaget. Utvalgte kapitler. Bokas hjemmeside.

INF1010-stoff (nytt ift. INF1000):

  • Kap 16 Lister
  • Kap 11 Subklaser og arv
  • Kap 13 Abstrakte klasser og interface
  • Kap 17 Unntak
  • Kap 14 Grafisk brukergrensesnitt med Swing
  • Kap 15 Fra problem til program
  • Kap 18 Tråder
  • Kap 19 (untatt noen detaljer i kap. 19.8)
  • Kap 12 UML-diagrammer (kursorisk)

Ellers finnes det «uendelige mengder» Java-stoff på nettet. Den som leter vil finne. Her vil vi nevne:

The Java(TM) Tutorials (fra Sun).

Publisert 27. mars 2015 10:04 - Sist endret 27. mars 2015 10:25