Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Repetisjonskurs

Det vil i ukene fremover holdes repetisjonskurs. Kursene dekker alle hovedtemaer innen INF1010-pensum. Hvert kurs går to ganger, se tidspunkt i tabellen.

Repetisjonskursene holdes i rommene der ordinære gruppetimer på aktuelle tidspunkt holdes. For å finne ut hvor et repetisjonskurs holdes, må du finne tidspunktet i tabellen under, og lete opp hvilket rom det holdes gruppetime i på dette tidspunktet.

Repetisjonskurs -- tema og tid

 

Kode fra repetisjonskurs om GUI

Publisert 14. mai 2015 11:39 - Sist endret 29. mai 2015 14:03