Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.


Lenker:

Temaer:

Klassehirarki-
tegning

Datastruktur-
tegning

Klassehirarki

Datastruktur

Main/test-program

Modellering

Lenke
lister

Unntak

Iterator

Tråder

Rekursjon

GUI

Algoritmer


2014 Eksamen


1a
1b-d

21b-d3

Løsning

2014 Konte


6

1


5


2-4, 89

7
2013 Eksamen


2c

1a-b


3a-b


2a-i

2d


4
Løsning

2013 Konte

1a


1b-d


1c ,2b 


2a3a-c
Løsning

2012 Eksamen

1a

2a

1b-d


3b


2b-d, 43a

2012 Konte


1

1
22


3


Løsning

2011 Eksamen


1

6

2-4

9

6-8


2

5


2011 Konte


1

3-6


2, 7

L1 L2

2010 Prøve


10

1-4


9

10-12

5-8

813


14-15

Løsning

2010 Eksamen

1

3


2-5


7
Løsning

2009 Eksamen


1

2

3


7-8

4


5-6

Løsning

2009 Konte2-3

1

54


4
Løsning

2008 Eksamen2008 Konte


1-6

4Løsning

2007 Eksamen

12
3


4
Løsning

2006 Prøve

1


1


2

2

3a

3b4Løsning

2006 Eksamen1-4


9


5-8
11

10


Løsning

2006 Konte1-2
3-5


6-8

Løsning

2005 Eksamen13-5


86-7


2

Løsning

2005 Konte

1

9

2-34-8

10

311-12L1 L2 L3

2004 Prøve 


1

4

2-3

4

L1 L2

2004 Eksamen

1


23-6


4
7

8

L1 L2

2004 Konte

1


24-7

8

3