Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Undervisningsplan INF1010 våren 2015

I denne tabellen publiserer vi informasjon om hva som skal foregå på førstkommende forelesning og på første plenum. Her publiseres også evt. lysark, eksempelprogrammer og ikke minst opptak fra forelesningene.

 

Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser
21.1.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold, Dag Langmyhr aud Simula OJDs hus

programmeringsomgivelser

22.1.2015 Stein Michael Storleer Sophus Lies aud. Datastrukturer i Java og klasser med parametre  Les notatet Litt om datastrukturer i Java (2012)

Les notatet Enkle generiske klasser i Java

Kapittel 18.1 og 18.2 i Big Java : late objects (Cay Horstmann)

Lenke til opptaket fra  1. time og fra 2. time

Lenke til lysarkene (slik de ble etter forelesn.)

Lenke til lysark fra i fjor om enkle generiske klasser, 2014forel

28.01.2015 Stein Michael Storleer, Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Oblig 1, generiske typer

Vi starter med en gjennomgang av teksten til oblig 1 og oppklarer eventuelle misforståelser. Mulighet for å stille spørsmål.

Etterpå kommer vi inn på generiske typer og løser oppgave 1.3-1.5 fra trix (så langt vi kommer).

Kode fra plenumstimen finnes her.

29.01.2015 Stein Michael Storleer Sophus Lies aud. Lenkede lister

Forberedelseslitteratur:

kapittel 15.2.1 og 15.2.2 i Big Java.

De første sidene av notat om lenkelister.

Vi skal implementere en klasse som skal virke som Javas LinkedList<E>, bare med langt færre metoder.

Lenke til opptaket fra  1. time og fra 2. time

Lenke til lysarkene (slik de ble etter forelesn.)

4.2.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Gjennomgang av oblig 1, lenkelister

Gjennomgang av oblig 1. Vi løser oppgaven sammen og diskuterer eventuelle utfordringer.

Etterpå snakker vi om lenkede lister og ser på noen eksempler.

5.2.2015 Stein Gjessing Simula i Ole-Johan Dahls hus 

Grensesnitt (interface)

Etter forelesningen (kl 12:00): Om studier i USA for studenter på studieretningen Programmering og nettverk. Auditorium Smalltalk

Les notatet Grensesnitt i Java

Lenke til lysarkene om Grensesnitt

Lenke til opptaket fra  1. time og fra 2. time

Kapittel 9.6 i Big Java

11.2.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Gjennomgang av oblig 2, grensesnitt

Gjennomgang av oblig 2. Vi lager et løsningsforslag og går litt raskere frem enn sist gang.

Deretter er det tid for grensesnitt og noen oppgaver fra Trix.

Screencast (opptak skjerm+lyd) finnes her.

12.2.2015 Stein Gjessing Simula i Ole-Johan Dahls hus  Arv og subklasser del I

Les kapittel 9.1 og 9.2  i Big Java

Lenke til lysarkene.

Lenker til opptak: Fra 1. time og fra 2. time .

18.2.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Parprogrammering, oblig 3, subklasser

I første time starter vi med en introduksjon til parprogrammering. Deretter løser vi oblig 3.

I det som blir igjen av andre time ser vi på subklasser og kanskje noen oppgaver fra trix.

Screencast fra plenumstimen (ikke obligløsning)

19.02.2015 Stein Gjessing  Simula i Ole-Johan Dahls hus 

Arv og subklasser del 2 

Litt om unntak hvis tid

Les resten av kapittel 9 i Big Java

Les kap 7.4 i Big Java om unntak

Lenke til lysarkene.

Lenker til opptak: Fra 1. time og fra 2. time .

25.2.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Mer om parprogrammering, oblig 4, subklasser

I første time blir det mer parprogrammering, før vi går i gang med oblig 4.

I det som blir igjen av andre time ser vi på subklasser og kanskje noen oppgaver fra trix.

Screencast fra plenumstimen (ikke obligløsning)

26.02.2015 Stein Michael Storleer  Simula i Ole-Johan Dahls hus 

Generiske metoder (BJ 18.3)

Begrensende typeparametre (BJ 18.4)

Sammenligning av objekter

Iteratorer

Big Java: 16.1, 18.3, 18.4

Notat om lenkelister

grensesnittet Iterable<T>

grensesnittet Iterator<T>

grensesnittet Comparable<T>

Eksempelprogram med iterator og begrensende typeparameter

Lenker til opptak:

1. time (p.g.a. tekniske problemer, hopp over de første 4 min og 30 sek.) 2. time.

Kopi av lysark.

 

04.3.2015

 

Stein Michael Storleer 

Simula i Ole-Johan Dahls hus 

forelesning

Iteratorer

Rekursive metoder

 

Big Java: 13.1 - 13.4

Mappe med javakode som ble brukt/laget under forelesningen.

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

Kopi av lysark.

 

05.3.2015

 

Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold

Simula

plenumsøvelse

Oblig 5, iterator

Vi løser oblig 5 og går gjennom hensikt med og bruk av iteratorer. Til slutt blir det som vanlig oppgaver fra trix i tiden som blir igjen.

Screencast fra plenumstimen (ikke obligløsning)

11.3.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Rekursjon, oppgaver fra Trix

Temaet er rekursjon, og vi går gjennom både "ekte" matematisk rekursjon, og rekursjon på lister.

Trix-oppgaver gjennomgått: 7.1, 7.2, 7.3

Screencast fra plenumstimen finnes her

12.03.2015 Stein Gjessing Simula i Ole-Johan Dahls hus  Tråder 1

Kap 20.1 - 20.4 i Big Java

Kap 20 i Big Java finner du her

Mer om unntak

Kopi av lysark om tråder

Kopi av lysark om unntak

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

18.3.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Oblig 6, tråder

Vi starter som vanlig med obligløsing, denne gangen av nummer 6.

Etterpå ser vi litt på tråder: hvorfor og hvordan skal vi bruke dem.

19.03.2015  Stein Gjessing Simula i Ole-Johan Dahls hus 

Tråder 2

Felles objekter (monitorer)

Resten av kap 20 i Big Java

Først resten av lysarkene fra 12. mars.

Kopi av nye  lysark om tråder

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

 

25.03.2015

Stein Michael Storleer Simula Rekursjon

Metoder som kaller seg selv

Big Java 13.1-13-4

Presentere oblig 9 - 11

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

26.3.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Tråder, oblig 7 I første time går vi gjennom oblig 7. Oblig 7 vil likevel ikke bli gjennomgått denne gangen. Deretter er temaet tråder: hva, hvorfor og hvordan. Vi ser på eksempler blant annet ved bruk av monitor.
02.04.2015 Ingen forelesning   Full påskeferie fom. mandag 30. mars tom. mandag 6. april Ingen forelesning: Påske
08.04.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Oblig 7, 8 ++ Vi sier noen ord om oblig 7 og løser oblig 8 felles.
09.04.2015 Stein Michael Storleer Simula  GUI 1 Grafisk brukergrensesnitt med Swing/awt

Big Java 10.1 og 10.2

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

Kopi av  lysark  (redigert)

15.04.2015 Stein Michael Storleer Simula  GUI 2

Big Java 10.1 - 10.3

Lenker til opptak: 1. time og 2. time

Kopi av  lysark 

Et kort notat om GUI er publisert under ressurser på semestersida.

16.04.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula GUI Denne gangen går vi gjennom noen eksempler på hvordan vi kan bruke GUI, både for å ta inn og lagre informasjon på en oversiktlig måte og for å visualisere et problem. Vi bruker noen av de sentrale klassene i GUI-bibliotekene og legger inn elementer, plasserer dem slik vi vil og tilpasser lyttere til å gjøre det vi vil.
22.04.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula GUI2 Vi går gjennom Trix-oppgaven "9.2 Tripp trapp tresko". Det blir også en demonstrasjon av JFileChooser (meget sudoku-relevant). Tema for del 2 av timen er enda ikke bestemt.
23.04.2015 Stein Gjessing og Stein Michael Storleer Simula  GUI og repetisjon tråder.

Forelesningen om testing må dessverre utsettes.

I stedet går vi først igjennom frihåndstegneprogrammet på de siste 4 sidene fra lysarkene fra sist gang. Deretter demonstrerer vi et program hvor grafikk kombineres med tråder. Vi avslutter med en kviss (Kahoot) hvis vi får tid.

Noen lysark om tråder/GUI

Lenker til opptak: 1. time

29.04.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Rekursjon, tråder Veldig mange ville at vi skulle gå gjennom rekursjon og tråder, så det blir det denne gangen.
30.04.2015 Stein Gjessing Simula  Om Programmeringsmønstre (patterns), invarianter, interface og prosesskommunikasjon Lysark

Lenker til opptak:  1. time og  2. time

06.05.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver Det nærmer seg, så vi går i gang med å løse eksamensoppgaver fra tidligere semestre. I dag tar vi konteeksamen fra 2014.
07.05.2015 AVLYST   AVLYST AVLYST
13.05.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver Gjennomgang av eksamen fra 2012.
20.05.2015 Andreas Færøvig Olsen, Henrik Hillestad Løvold Simula Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver Gjennomgang av eksamen fra 2011.
21.05.2015 Stein Gjessing og Stein Michael Storleer Simula 

Vranglås (deadlock) blant tråder.

Rekursjon.

Prøveeksamen.

Vi kjører og diskuterer dette programmet som kan gi vranglås.

Lenke til opptak om vranglås

Lenker til opptak om rekursjon:  1. time og  2. time (2. time inkluderer ca 10 min om prøveeksamen).

Lysark om rekursjon.

Med mer detaljert utvikling av algoritmen (ikke gjennomgått).

27.05.2015 forelesere og plenumslærere Simula  Kl 14:15 ->  Gjennomgang prøveeksamen mm. Vi fortsetter utover kl 16 med repetisjon, eksamenstips og avslutter med pizza.
28.05.2015   Simula  ingen forelesning Takk for i år og lykke til på eksamen!

T

 

Publisert 20. jan. 2015 17:33 - Sist endret 28. mai 2015 10:04