Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Informasjon om plenumstimene

Hver onsdag klokken 14:15 holdes det plenumsøvelser i Aud. Simula.

Plenumstimene vil i hovedsak være en gjennomgang av de mest relevante ukeoppgavene, samt repetisjon av ukens pensum. Vi vil gjennomgå løsningsforslag etter hver oblig. Vårt mål er å lage et godt tilbud for alle studenter, og vi vil derfor begynne med de enklere ukeoppgavene, og avslutte timen med en litt mer utfordrende oppgave. Plenumstimene er ikke en erstatning for, men heller et supplement til, de ordinære forelesningene.

Opplegg for plenumstimene fra uke til uke vil finnes på undervisningsplanen.

Alle plenumstimene vil bli screencastet -- det vil tas opp skjermbilde og lyd fra forelesningene. Disse screencastene vil lastes opp på nett. Mer informasjon om screencasts vil komme siden.

Kode fra plenumstimene finnes her.

OBS: Ved løsning av obliger i plenumstimen vil hverken kode eller screencast lastes opp. Dette fordi obligene vil gjenbrukes senere semestre.

Forslag til tema, spørsmål eller andre innspill tas gjerne imot av {andrefol,henrihlo}@ifi.uio.no

Av Henrik Hillestad Løvold
Publisert 28. jan. 2015 22:08 - Sist endret 4. feb. 2015 09:31