Dette emnet er erstattet av IN1010 – Objektorientert programmering.

Informasjon om plenumstimene

Hver onsdag klokken 14:15 holdes det plenumsøvelser i Aud. Simula

Plenumstimene vil i hovedsak være en gjennomgang av de mest relevante ukeoppgavene fra Trix, samt repetisjon av ukens pensum. Vi vil gjennomgå løsningsforslag etter hver oblig. Vårt mål er å lage et godt tilbud for alle studenter, og vi vil derfor gjennomgå både enklere oppgaver, og vise mer utfordrende oppgave. Plenumstimene er ikke en erstatning for, men heller et supplement til, de ordinære forelesningene.

Opplegg for plenumstimene fra uke til uke vil komme på timeplanen.

Foiler bli lagt ut her i ettertid.

Alle plenumstimene vil bli screencastet -- det vil tas opp skjermbilde og lyd fra forelesningene. Dere finner lenke til disse til venstre under screencast eller fra timeplanen.  (Mac retningslinjer: trykk 'lagre mediefil' for å lagre videoen på maskinen. Bruk deretter f.eks. VLC for å se)

Kode fra plenumstimene finnes her.

OBS: Ved løsning av innleveringsoppgaver i plenumstimen vil hverken kode eller screencast lastes opp. Dette fordi obligene kan gjenbrukes senere semestre.

Forslag til tema, spørsmål eller andre innspill taes med glede imot av gardir@ifi.uio.no