Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

I dette emnet skal studenten utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til utvikling av programvaresystemer.  Studenten skal få innsikt i hvordan systemenes egenskaper defineres, hvilke rammer som gjelder for utviklingen, og hvordan utviklingsprosessen ledes. Videre skal studenten kunne forstå noe av kompleksiteten i samspillet mellom programvaresystemer og ulike bruker- og interessegrupper. Studenten skal forstå essensen i og utvikle en kritisk sans for vurdering av både moderne (inkludert smidige) og tradisjonelle metoder og teknologier for systemutvikling.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført dette emnet har studenten følgende læringsutbytte i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap:

Studenten kan gjøre rede for

  • ulike faser og aktiviteter som inngår i systemutvikling,
  • ulike metoder og teknologier for systemutvikling og
  • bruk av ulike prosessmodeller, metoder, teknikker og verktøy for å oppnå prosjekt- og systemkvalitet.

Ferdigheter:

Studenten kan

  • anvende metoder og teknikker for å innhente, analysere og spesifisere krav til et system,
  • designe programvaresystemer og
  • vurdere hensiktsmessige prosesser, metoder, teknikker og verktøy for utvikling av programvare.

Generell kompetanse:

Studenten har kjennskap til kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) /INF 101/ HUMIT1700 – Grunnkurs i programmering for humanister (nedlagt) og INF1040 – Digital representasjon (nedlagt) /INF 103.

Overlappende emner

10 studiepoeng mot INF 102 og 5 studiepoeng mot IN 114/IN 114A/IN 113.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeøvelse hver uke. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

4 timers skriftlig digital eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. 

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med INF102.

Annet

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet ble undervist siste gang våren 2017. Obliger kan ikke videreføres til IN1030.

Eksamen

Hver vår

Eksamen er for siste gang vår 2018 og 2019 for de som har obliger godkjent.

Undervisningsspråk

Norsk