Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Semesterside for INF1050 - Vår 2004

Sensuren er falt!

Dersom du vil klage eller ha begrunnelse, send en e-post om dette til studadm@ifi.uio.no innen 25. august.

Faglærerne har sensurert kun et fåtall besvarelser og kan derfor som regel ikke hjelpe.

24. juni 2004 02:00

Melding fra studieadministrasjonen:

Oversikt over kandidatene som er plukket ut til muntlig eksamen 10. juni 2004, samt informasjon om muntlig eksamen finner du her:

9. juni 2004 02:00

Grupperapporten skal leveres i 2 likelydende eksemplarer, felles for hele gruppen. Alle involvertes kandidatnumre føres opp på forsiden. Den individuelle rapporten skal leveres i to likelydende eksemplarer.

25. mai 2004 02:00