Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Beskjeder

Publisert 24. juni 2004 02:00

Sensuren er falt!

Dersom du vil klage eller ha begrunnelse, send en e-post om dette til studadm@ifi.uio.no innen 25. august.

Faglærerne har sensurert kun et fåtall besvarelser og kan derfor som regel ikke hjelpe.

Publisert 9. juni 2004 02:00

Melding fra studieadministrasjonen:

Oversikt over kandidatene som er plukket ut til muntlig eksamen 10. juni 2004, samt informasjon om muntlig eksamen finner du her:

Publisert 25. mai 2004 02:00

Grupperapporten skal leveres i 2 likelydende eksemplarer, felles for hele gruppen. Alle involvertes kandidatnumre føres opp på forsiden. Den individuelle rapporten skal leveres i to likelydende eksemplarer.

Publisert 24. mai 2004 02:00

For å fjerne enhver tvil: Fristen for innlevering av produkt og prosessrapport er førstkommende fredag 28. mai kl 1500 (som den alltid har vært). Det er oppstått noe tvil om dette, siden en eller annen feilaktig har lagt inn i Felles Studentregister at innleveringsfristen for rapportene skulle være 10. juni. Denne opplysningen har så automatisk forplantet seg videre til noen av kursets nettsider. Feilen er nå korrigert.

Publisert 19. mai 2004 02:00

Beskjed fra studieadministrasjonen:

Det er en del av dere som ikke har blitt kandidatnummerert. Det vil bli hengt opp nye lister fredag morgen med de resterende studentene. Se eller studentweb.

MERK Dere som allerede har fått kandidatnummer skal bruke nummeret dere allerede har fått.

Publisert 7. mai 2004 02:00

Programstyret Informatikk bachelor arrangerer faglig-sosial ettermiddag mandag 24. mai kl 1230 - ca 1700 i Forskningsparken, Glassgården (gå inn hovedinngangen og ned en trapp til området rett under hovedinngangen). Lærere for de tre kursene INF1050, INF1010 og MAT1000 vil være til stede for å svare på faglige spørsmål i forbindelse med eksamensforberedelsene! Enkel middag serveres ca kl 1530 (gratis!). Av hensyn til serveringen ber vi deg melde deg på til middagen ved hjelp av denne blanketten (som er en spesialvariant av en flervalgstest :-) ) innen onsdag 19. mai kl 1400.

Publisert 7. mai 2004 02:00

Vedr. rapportinnlevering 28. mai: Skriv ikke navn på rapportene, bare kandidatnumre. Kandidatnumrene vil bli slått opp i Informatikkbygget (ved ekspedisjonen) og i PO-bygget (i vestibylen) senest 19. mai.

Rapportene skal leveres i 2 likelydende eksemplarer (ett for hver sensor).

Publisert 27. apr. 2004 02:00

Tidspunkt for muntlig eksamen: Torsdag 10. juni. Jfr. punktet Vurderingsform på emnesiden der det heter: "Enkelte studenter kan bli trukket ut til muntlig eksaminasjon."

Listen over uttrukne kandidatnumrene vil bli offentliggjort onsdag 9. juni senest kl 0930. Listen vil bli slått opp i Informatikkbygget og PO-bygget, og vil i tillegg bli offentliggjort her som beskjed. Kandidatene vil også få melding pr. e-post.

Publisert 12. mars 2004 01:00

Grunnet "Fagkritisk dag" er vi dessverre tvunget til å gjøre følgende endringer i undervisningsplanen:

1. Forelesningen den 24. mars avlyses.

2. Gruppeøvingene 25. og 26. mars vil dreie seg om informasjonssystemer og Personopplysningsloven. Før øvingene må du ha lest gjennom lærebokas kapittel 17.

3. Temaet "Systemutviklingsprosessen" foreleses den 21. april. Forelesningen om "Jus og etikk i systemutviklingen" faller ut.

4. Jus-professor Dag Wiese Schartum stiller på oppsummeringen den 12. mai for å svare på juridiske spørsmål.

Se oppdatert undervisningsplan!

Publisert 12. mars 2004 01:00

En tabell med postnummer, poststeder mv. i Norge er nå tilgjengelig. Se under "Ofte stilte spørsmål"

Publisert 8. mars 2004 01:00

For å kjøre Tau-UML fra en ikke-SUN-maskin må du fjerninnlogge med ssh solaris .ifi.uio.no

Publisert 3. feb. 2004 01:00

For å kjøre php-programmer (som for eksempel sql.php) må du bruke en webserver som har php installert, for eksempel heim.ifi.uio.no

Publisert 29. jan. 2004 01:00

Merk at produktrapporten og prosessrapporten må være bestått i samme semester. Produktrapporten teller 40% av karakteren, Prosessrapporten teller 60%.

Publisert 14. jan. 2004 01:00

Gruppeøvelsene starter opp onsdag 21. januar etter forelesningen.

Publisert 3. des. 2003 01:00

Undervisningen starter med første forelesning onsdag 14. januar kl 1215 - 1400 i Sophus Lies Auditorium.