Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Tidspunkt for muntlig eksamen: Torsdag …

Tidspunkt for muntlig eksamen: Torsdag 10. juni. Jfr. punktet Vurderingsform på emnesiden der det heter: "Enkelte studenter kan bli trukket ut til muntlig eksaminasjon."

Listen over uttrukne kandidatnumrene vil bli offentliggjort onsdag 9. juni senest kl 0930. Listen vil bli slått opp i Informatikkbygget og PO-bygget, og vil i tillegg bli offentliggjort her som beskjed. Kandidatene vil også få melding pr. e-post.

Publisert 27. apr. 2004 02:00 - Sist endret 24. juni 2004 16:01