Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Vedr. rapportinnlevering 28. mai: Skriv …

Vedr. rapportinnlevering 28. mai: Skriv ikke navn på rapportene, bare kandidatnumre. Kandidatnumrene vil bli slått opp i Informatikkbygget (ved ekspedisjonen) og i PO-bygget (i vestibylen) senest 19. mai.

Rapportene skal leveres i 2 likelydende eksemplarer (ett for hver sensor).

Publisert 7. mai 2004 02:00 - Sist endret 24. juni 2004 16:01