Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Grupperapporten skal leveres i 2 …

Grupperapporten skal leveres i 2 likelydende eksemplarer, felles for hele gruppen. Alle involvertes kandidatnumre føres opp på forsiden. Den individuelle rapporten skal leveres i to likelydende eksemplarer.

Publisert 25. mai 2004 02:00 - Sist endret 24. juni 2004 16:01