Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. august

Eksamensordning

Enkelte studenter kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen er 10. juni.

Eksamensordning

Enkelte studenter kan trekkes ut til muntlig eksamen. Muntlig eksamen er 10. juni.

Gruppeoppgave

28. mai

For noen emner må du gå til StudentWeb for å finne opplysninger om tid og sted for eksamen. Stedet blir kunngjort senest en uke før eksamen. Se kart over UiO for å finne eksamenslokalene dine.