Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Pensum/læringskrav

Gerhard Skagestein: Systemutvikling - fra kjernen og ut, fra skallet og inn, 2002. Høyskoleforlaget. ISBN: 82-7634-503-4. Se liste over trykkfeil på . forlagets nettsider for boken.

Unntatt fra pensum: Kapittel 6, 12 og 13.

Støttelitteratur

If you prefer to read an english text, you may use the following book:

David Avison & Guy Fitzgerald: Information Systems Development, 2003. McGraw-Hill. ISBN: 0-07-709626-6.

Covers a broader area that the norwegian book, but not that thoroughly

Publisert 27. okt. 2003 15:58 - Sist endret 16. jan. 2004 18:26