Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Semesterside for INF1050 - Vår 2005

Som oppgitt under "Vurderingsform" på emnebeskrivelsen for INF1050 på http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF1050/ er alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt til eksamen.

13. juni 2005 17:34

"Prøveeksamen" på faglig/sosial ettermiddag den 23. mai var en litt oppusset variant av INF102-eksamen gitt våren 2002. Oppgavetekst og løsningsforslag kan finnes under http://www.ifi.uio.no/studinf/eksamen/eksoppg/ (se også beskjed datert 29.03.2005). Klikk på "flere" for å finne oppgaver fra før 2003.

13. juni 2005 17:28

På bakgrunn av fagansvarliges begrunnelse gir fakultetet unntak fra eksamensreglementets punkt 5.5 om overføring av deleksamener i emnet INF1050. Dersom en prosjektoppgave er bestått, behøver ikke ny prosjektoppgave skrives dersom en student tar ny avsluttende eksamen i løpet av 4 semestre etter at prosjektoppgaven ble skrevet.

24. mai 2005 19:01