Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.