Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Frister for obligatoriske oppgaver:Det er …

Frister for obligatoriske oppgaver:

Det er 3 obligatoriske oppgaver med følgende frister for innlevering:

  • Obligatorisk oppgave 1: Fredag 22. februar
  • Obligatorisk oppgave 2: Fredag 22. mars
  • Obligatorisk oppgave 3: Fredag 3. mai

Oppgavene legges ut ikke senere enn 3 uker før innleveringsfristen.

Publisert 21. jan. 2013 14:11 - Sist endret 16. apr. 2013 13:19