Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Minner om forelesningen idag som …

Minner om forelesningen idag som foregår i store auditorium i Kristen Nygårds hus (gamle informatikkbygget ved siden av - inngang 2 etasje der kantinen er). Dette er første av tre forelesninger om modellering ved bruk av UML (Unified Modeling Language), en sentral del av kurset.

Publisert 19. feb. 2013 10:23 - Sist endret 16. apr. 2013 13:19