Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Obligatorisk oppgave 2 nå lagt …

Obligatorisk oppgave 2 nå lagt ut.

Innleveringsfrist er fredag 22 mars.

Publisert 3. mars 2013 20:14 - Sist endret 16. apr. 2013 13:19