Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Det blir ekstra forelesning tirsdag …

Det blir ekstra forelesning tirsdag 19 mars i Simula fra 10.15 til 12. Gjennomgangen er spesielt rettet mot de som ikke har programmeringskurs ved siden av, men alle vil kunne ha god nytte av gjennomgangen. Det blir repetisjon med vekt på objektorientering og UML, og vil f.eks. være svært nyttig ift. obligatorisk oppgave.

Publisert 11. mars 2013 09:52 - Sist endret 16. apr. 2013 13:19