Dette emnet er erstattet av IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser.

Mindre tillegg i pensum - SOA

To delkapitler i læreboka til Sommerville har blitt tatt inn som pensum. Det er kap. 18.4 og 19.1. Kapitlene beskriver SOA (Service Oriented Architecture) som også ble gjennomgått på forelesningen om arkitektur.

Publisert 3. mai 2013 14:27